Stage en arbeid

Stage en arbeid

Pronova geeft vorm aan het toeleiden naar arbeid door het aanbieden van een programma waarin loopbaanoriëntatie en het aanleren van arbeidsvaardigheden vanaf leerjaar 1 structureel worden aangeboden en uitgebouwd. In dit programma wordt de leerling, in samenwerking met ouders, mentor, praktijkopleider, stagebegeleiders en andere partners uit de regio, zo goed mogelijk voorbereid op een toekomstige arbeidsplek. Deze programma’s zijn flexibel en er worden trajecten op maat aangeboden.

De doelen van het programma ‘Toeleiding naar Arbeid’ zijn:

De leerling leert keuzes maken door ervaring op te doen;
De leerling vergroot praktische vaardigheden;
De leerling bevordert de sociale redzaamheid;
De leerling ontwikkelt werknemers gedrag;
De leerling bereidt zich voor op werken of werken & leren;
De leerling vindt een passende baan en/of vervolgopleiding.

Pronova, Winterwijk foto en copyright: Joost Grol
Pronova, Winterwijk foto en copyright: Joost Grol

Stages op Pronova

Pronova kent een interne stage, groepsstage en externe stage.

Interne stage
Op Pronova zijn er twee vormen van interne stage: Stage in de leerwerkplaats (LWP) en een maatwerkstage. De stage in de LWP is een vast onderdeel van alle leerlingen in het programma. De maatwerkstage wordt op maat en passend bij de leerbehoefte van de leerling aangeboden. Tijdens de interne stage werkt een leerling aan vastgestelde leerdoelen die staan beschreven in het stageboekje (*).

Leerwerkplaats
De LWP is een werkplaats waar leerlingen verschillende werkzaamheden uitvoeren. Op de LWP worden leerlingen getraind op sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. Verschillende bedrijven uit de regio voorzien de LWP van werk. Hierdoor neemt het werken ook echte vormen aan.
Werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld: lichte assemblagewerkzaamheden, ompakken, inpakken, stickeren en (de)monteren.

In de LWP is er ook de mogelijkheid om arbeidstraining te volgen in de vorm van Zedemo. Zedemo is een trainingsmethode die zich richt op de ontwikkeling van de motorische handvaardigheden. De naam Zedemo is een afkorting van ZEs DEelnemers MObiel. Door een “Ruward-test” af te nemen is bekend waarop er getraind moet worden.

Zedemo bevat 6 werkkisten en een lopende band systeem. De 6 werkkisten bevatten de onderdelen: sorteren, de-monteren, inpakken en wegen, electra, een lopende band en een kist met allerlei onderdelen waarbij het aankomt op inzicht, initiatief en probleemoplossend vermogen. Naast alle motorische vaardigheden die bij alle onderdelen getraind worden ligt het accent vooral op het aanleren van een goede werkhouding. Dit betekent letterlijk: rechtop zitten en staan als je werkt. Maar ook, leren om instructie te volgen, leren samenwerken, leren hoe je om hulp kunt vragen en leren wanneer je zelf kunt proberen iets op te lossen. Daarnaast komen doorzettingsvermogen, werktempo, het leveren van kwaliteit en met kritiek omgaan aan bod.

De matarialen waarmee gewerkt wordt bij Zedemo zijn geen doel op zich, maar is bedoeld als trainings en oefenmateriaal. De docenten kunnen de leerlingen observeren in een “werksituatie” en komen zo veel te weten over de sterke en zwakke kanten van een leerling. Deze informatie kan weer goed van pas komen bij het zoeken van een geschikte stageplaats.

Maatwerkstage
Naast de interne stage in de LWP kunnen er meer stageplekken gecreëerd worden in school. Zoals een werkplek onder begeleiding van de conciërge.

Pronova, Winterwijk foto en copyright: Joost Grol

Groepsstage
Een leerling die nog niet geheel zelfstandig op stage kan, maakt gebruik van een groepsstage. De leerling gaat met meerdere leerlingen naar een zelfde stageplek en er gaat een stagebegeleider vanuit school mee. De stagebegeleider coacht de leerling op de werkplek. Op deze manier wordt het bedrijf ontlast en de leerling gesteund.

Bijlagen bij Stage

Stageboekje intern
Stageboekje extern

Externe stage
Leerlingen die tijdens de interne stage hebben laten zien dat zij 80% van de leerdoelen hebben bereikt, mogen op externe stage. Deze stage vindt buiten de school plaats. Afhankelijk van de ontwikkeling en sectorkeuze van de leerling kan dit bijvoorbeeld bij een bedrijf, instelling of gezin zijn. Een leerling die externe stage loopt, heeft het stageboekje (*) tijdens het stagelopen verplicht bij zich.
De externe stage is mogelijk vanaf het 2e schooljaar in de VO-fase.