Vo-Fase

Voorbereidingsfase (VO)

Het doel van het onderwijs in de voorbereidingsfase is leerlingen voor te bereiden op een stageplaats binnen de arbeidsmarkt.

De theorielessen van de leerlingen zijn afgestemd op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van de leerling, waarbij uitdaging van belang is. De leerlingen in de voorbereidingsfase ontvangen dezelfde theorielessen als de leerlingen uit de basisfase.

 • Nederlands: spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven en luisteren (methode ‘Deviant’ en ‘Nieuwsbegrip’)
 • Rekenen en wiskunde: praktisch rekenen en cijferend rekenen (methode ‘Deviant’ en ‘Getal en ruimte VMBO (B)K’)
 • Engels (methode ‘Deviant’)
 • Burgerschap
 • Duits (staat niet als vast vak op het rooster, maar hieraan wordt aandacht besteed bij verschillende (praktijk)vakken)

Naast de theorievakken volgen de leerlingen in de voorbereidingsfase vier praktijkvakken. Hierbij is het praktijkvak koken verplicht. De overige twee praktijkvakken worden door de leerling gekozen. Daarnaast kan een leerling in de voorbereidingsfase het vak EHBO en/of basisveiligheid volgen.

Tevens ontvangen de leerlingen in de voorbereidingsfase algemene vakken:

 • Sociale vaardigheidstraining (methode ‘Leefstijl’)
 • Lessen seksuele vorming (methode ‘Lang leve de Liefde’)
 • Loopbaanoriëntatie: Ter voorbereiding op de stage (methode ‘Werken aan’)
 • Digitale geletterdheid (methode ‘Basicly’)
 • Bewegingsonderwijs
 • Vrijetijdsbesteding (zie basisfase)
 • Creatief, handvaardigheid en drama.

Ter voorbereiding op de stage krijgen de leerlingen een beroepskeuzetest, de AWIT,  die hen helpt bij het maken van een keuze voor een vakrichting in de opleidingsfase. Daarnaast krijgen de leerlingen het vak loopbaanoriëntatie aangeboden met als doel leerlingen voor te bereiden op stage.

Stage

In de voorbereidingsfase starten de leerlingen met een interne stage (zie stage en arbeid). Wanneer een leerling deze stage succesvol heeft uitgevoerd en daarmee stagerijp is én een passende leeftijd heeft, gaan leerlingen een externe stage lopen. (In de dagelijkse gang van zaken praten we over VO zonder stage en VO met stage)

Doorstroom OP-fase

De leerlingen kunnen maximaal 3 schooljaren onderwijs volgen in de voorbereidingsfase. Vanuit de voorbereidingsfase stromen leerlingen door naar de opleidingsfase. Voor de overgang van de voorbereidingsfase naar de opleidingsfase gelden de volgende criteria (uitzonderingen kunnen besproken worden):

 • Een leerling heeft minimaal twee jaar onderwijs in de voorbereidingsfase gevolgd.
 • De leerling is op 1 januari van het opvolgende schooljaar minimaal 16 jaar.
 • De leerling heeft de externe oriënterende stage voldoende afgesloten en kan minimaal twee dagen per week extern stage lopen.