Horeca

Opleidingen

Basisopleiding horeca

Doel 
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer de basisvaardigheden beheerst die hij nodig heeft voor het werken in de horeca.

Informatie
De deelnemer krijgt vaktheorie en daar­naast leert hij een aantal verschillende praktische vaardigheden:

 • Snijtechnieken 
 • Kooktechnieken 
 • Zelfstandig leren een menu te bereiden

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

VERDIEPING

Verdiepingsopleiding Horeca

Doel
Het doel van deze opleiding is de deelnemer nog meer vertrouwd te maken met het werken in de professionele keuken. Hij wordt voorbereid op een baan in de horeca.

Informatie
Pronova heeft een eigen restaurant, De Wielewaal, en elke week verzorgen de deelnemers een driegangenmenu voor hun gasten.
Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit:

 • Voorbereidende werkzaamheden in het restaurant
 • Mise-en-place maken
 • Serveer werkzaamheden
 • Afsluitende werkzaamheden, zoals schoonmaken
 • Productievaardigheden, zoals snijden en garneren

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

ENTREE

Entree-opleiding assistent horeca,voeding of voedingsindustrie

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Nederlands
 • Rekenen              
 • BPV (beroeps praktijk vorming)
 • Burgerschap
 • Voortgang
 • Kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit:

 • Voorbereidende werkzaamheden in het restaurant
 • Mise-en-place maken
 • Serveer werkzaamheden
 • Afsluitende werkzaamheden, zoals schoonmaken
 • Productievaardigheden, zoals snijden en garneren

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt en het examen portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.