Logistiek

Opleidingen

Basisopleiding magazijn

Doel
Het doel van deze opleiding is de deelnemer voorbereiden op het werken in een maga­zijn, met alle vaardigheden die daar bij horen.

Informatie
De deelne­mer volgt vaktheorie als onder-steuning van de praktische onderdelen.
De volgende onderdelen (modules) komen aan de orde:

 • goederen lossen
 • transportmiddelen en opslagmiddelen
 • opslag van goederen in het magazijn
 • het magazijn bij verschillende bedrijven
 • het schoolmagazijn: ontvangst en opslag van goederen, werken met materiaal­bonnen en retourbonnen, werkvoorraad en bulkvoorraad
 • veiligheid en schoonmaken
 • schoolmagazijn: voorraad controleren, gebruiks- en verbruiksgoederen klaarzetten.
 • omgang computer: materiaalbonnen, uitleen- en retourbonnen  maken, inventariseren

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

hef-/reachtruck

Opleiding heftruck en reachtruck

Doel
Het doel van deze opleiding is het kunnen beheersen van een heftruck. Zorgen voor veiligheid en het verwerven van kennis is ook erg belangrijk. Naast de opleiding heftruck is er een mogelijkheid tot het behalen van reachtruck en
warehouse.

Informatie
In de opleiding worden de volgende onder­delen behandeld:

 • naleven arbo-voorschriften
 • hoogtes
 • begrip last
 • onderhoud accu
 • controle rondom de heftruck
 • inzicht en vaardigheid bij situaties
 • soorten heftrucks

Diplomering
De opleiding heftruck wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Als de deelnemer slaagt, krijgt hij een branchecertificaat.
Als het heftruckdiploma is behaald, kan in hetzelfde jaar nog de opleiding reachtruck worden gevolgd. Dan is er alleen een praktijkexamen. Als de deelnemer slaagt, krijgt hij een branchecertificaat.
Warehouse  betekent kennis van transport. Dit onder­deel wordt afgesloten met een certificaat.

Entree

Entree-opleiding assistent logistiek

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deelne­mers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio.
Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Nederlands
 • rekenen               
 • BPV (beroeps praktijk vorming)
 • burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

De deelnemer leert assisteren bij allerlei werkzaam- heden in de
goederenstroom, zoals:

 • lossen
 • controleren
 • sorteren
 • coderen
 • opslaan van goederen
 • verzamelen van orders
 • verzendklaar maken van goederen

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.