afmelden/ziekmelden leerling

Als een leerling niet naar school kan komen, is het belangrijk dat school hierover wordt geïnformeerd.

Afmelden/ziekmelden

Absentie leerling

Als een leerling absent is, door ziekte of een andere geldige reden, moet hij worden afgemeld door zijn ouders/verzorgers. Deze absentiemelding moet gebeuren tussen 08.00 en 09.00 uur. Als een leerling niet absent is gemeld en niet op school is, worden ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk gebeld. Absentiemeldingen kunnen gedaan worden via het algemene telefoonnummer 0543 531574

Het kan voorkomen dat de leerling te laat op school komt. De leerling kan hier wel of geen goede reden voor hebben. De absenties van de leerlingen worden geregistreerd in Magister en kunnen worden ingezien op het account van de ouder/leerling. De zorgcoördinator meldt bij veelvuldig verzuim de absenties/telaatkomingen bij het verzuimloket nadat er een gesprek met ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden.

Bijzonder verlof

In bijzondere gevallen kan er buitengewoon verlof aangevraagd worden. Deze aanvraag moet vier werkweken voor de verlofdag ingediend zijn op leerlingenbalie. Bijzonder verlof wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend, dit ter beoordeling van de directeur van Pronova. Het formulier kunt u downloaden of aanvragen bij de leerlingenbalie.

Leerplicht

De gemeente ziet toe op de naleving van de leerplicht. Daarvoor zijn leerplichtambtenaren aangesteld. Ze hebben een controlerende taak. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de leerplichtambtenaar als ze vrij willen vragen voor dagen, waarvoor de school geen vrij mag geven.