Groen

Opleidingen

Basisopleiding bloemschikken

Doel
Het doel van deze opleiding is het leren maken van eenvoudig bloemwerk.

Informatie
De deelnemer leert de vaardigheden die horen bij het verzorgen van bloemen en planten. Theorie hierover, plantenkennis, is een on­der­deel van de opleiding. Daarnaast leert de deelnemer een aantal technieken:

 • schuin aansnijden van bloemen
 • maken van een korenschoofboeket
 • opmaken van vaasjes voor decoratie in de school en het restaurant
 • maken van boeketten
 • maken van eenvoudig bloemwerk, zoals een  tafel-stukje of een biedermeier 

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

BASIS

Basisopleiding groen

Doel
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer de vaardigheden beheerst die horen bij het onder­houd plantsoen.

Informatie
Deze vaardigheden wor­den zoveel mogelijk in de praktijk geoefend en de theorie wordt heel praktisch aange­boden, ter ondersteuning van de praktijk. De praktijklessen zijn niet alleen op school, maar ook op locatie, zoals bij een aantal speeltuinen in Winterswijk en bij zorgin­stellingen.

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer een aantal algemene vaardigheden:

 • sociale vaardigheden 
 • taalgebruik

De praktische vaardigheden die aan bod komen:

 • wieden                                  
 • schoffelen                           
 • uitharken                            
 • grasmaaien                        
 • graskanten steken
 • snoeien
 • haag knippen
 • grond bewerken
 • boom planten

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

VERDIEPING

Verdiepingsopleiding groen

Doel
Het doel van deze opleiding is het verder uitbreiden van de vaardigheden die de deelnemer geleerd heeft tijdens de basisopleiding groen.

Informatie
De praktische vaardigheden die de deelnemer heeft geleerd zijn:

 • wieden                
 • schoffelen            
 • uitharken             
 • grasmaaien         
 • graskanten steken
 • snoeien
 • haag knippen
 • grondbewerken
 • boom planten
 • straten

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

ENTREE

Entree-opleiding assistent plant en (groene) leefomgeving

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma doorstro­men naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio.
Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • hovenier 
 • loonwerker
 • dierenverzorging
 • bloemschikken
 • veeteelt

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.

 • persoonlijke gegevens     
 • Nederlands                        
 • rekenen                                              
 • BPV (beroeps praktijk vorming)burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Over de praktijklessen en de BPV maakt hij 20 bewijsstukken, deze gaan ook in het examenportfolio. De BPV wordt zoveel mogelijk aan­geboden in de richting waarin de deelnemer verder wil op het AOC, of in het werk dat hij na school wil doen.  Dit kan zijn: