Sociale vaardigheden

SOVA op Pronova

Kan jij tegen kritiek? Durf jij ‘nee’ te zeggen? Kan jij over een probleem praten zonder boos te worden? Dit zijn zomaar wat voorbeelden van sociale vaardigheden (sova) waar op Pronova veel aandacht aan besteed wordt. De leerling leert veel over zichzelf en hoe hij met anderen om moet gaan. Dit is belangrijk voor het dagelijks leven, maar ook voor de stage.

In alle onderwijsfases op Pronova worden sociale vaardigheden getraind. Dit doen we op verschillende wijzen:

  • D.m.v. de methode “Leefstijl”. Deze trainingen worden altijd door de mentor in de eigen groep gegeven. Er komen onderwerpen aan bod zoals “Ik kan goed luisteren” of “ik kan goed samenwerken”. D.m.v. diverse werkvormen leren de leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.
  • Iedere week komt er een gespecialiseerde trainer op school. Hij geeft boks- en bewegingslessen waarbij groepsvorming centraal staat. Hij leert leerlingen om te gaan met groepsdruk en kijkt daarnaast ook wat de individuele behoefte van de leerling is.
  • Pronova biedt ook Rots en Watertrainingen aan. In het Rots en Waterprogramma gaat het om een bewustwordingsproces. Bewust worden van de eigen gevoelens en emoties, en bewustwording van eigen kwaliteiten en opgaven. Centraal bij deze training staat: stevig staan (letterlijk), geeft ook stevigheid in de communicatie. Soms ben je als een ‘rots’: vasthoudend, volhardend, bijv. bij ‘nee’ zeggen en het opkomen voor jezelf; soms ben je als ‘water’, je bemiddelt, onderhandelt, je geeft en neemt wat. De oefeningen hierbij zijn erg fysiek; iets wat leerlingen over het algemeen zeer aanspreekt.
  • Indien nodig kan een leerling voor een extra sova-training aangemeld worden. Dit zal dan in samenspraak gedaan worden met het zorgteam.