zorg

Opleidingen

Basisopleiding zorg

Doel
Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer de basisvaardigheden eheerst die hij nodig heeft voor het werken in de schoonmaak en in de zorg.

Informatie
De basisopleiding zorg bestaat uit verschil­lende onderdelen: 

vaktheorie over schoonmaak en zorg
schoonmaken in de groothuishouding;

 • traditioneel
 • microvezel

praktijklessen zorg;

 • bed opmaken 
 • assisteren bij:
 • verplaatsen
 • de maaltijd
 • recreatie
 • aan- en uittrekken jas
 • verzorgen van koffie/thee
 • omgaan met zorgvragers
 • hand- en voetverzorging

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

ENTREE

Entree-opleiding assistent deinstverlening en zorg

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deelnemers kunnen met dit diploma doorstromen naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio.
Dit portfo­lio bestaat uit de volgende onderdelen:

 • persoonlijke gegevens
 • Nederlands
 • rekenen               
 • BPV (beroeps praktijk vorming)
 • burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen, opdrachten of toetsen.
De deelnemers die de Entree-opleiding assistent dienstverlening en zorg volgen, werken op Pronova in verschillende boeken met vaktheorie. Deze vakken zijn gericht op het omgaan met de zorgvragers en het leren werken in een zorginstelling. De deelnemers lopen twee dagen per week stage, BPV, in de (ouderen)zorg.

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangtdan een MBO Entree diploma.