BA-Fase

Uitgangspunten BA-fase

In de basisfase oriënteren de leerlingen zich op alle praktijkvakken. Daarnaast ligt het accent  op de zelfredzaamheid van de leerling, de sociale vaardigheden en het behouden en (waar mogelijk) vergroten van de basisvaardigheden Nederlands, rekenen en Engels. De uitgangspunten hierbij zijn:

 • Leerlingen starten de dag bij hun mentor.
 • De meeste theorielessen worden verzorgd door de mentor in een eigen lokaal.
 • De theorielessen zijn afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling, waarbij uitdaging van belang is.
 • Er wordt gewerkt met een weektaak, waarbij de leerling zelfstandig leert keuzes te maken en leert zelfstandig opdrachten succesvol uit te voeren.

In de basisfase volgen de leerlingen alle praktijkvakken binnen Pronova, zodat de leerlingen een goed beeld krijgen van de verschillende vakgebieden.

 • Detailhandel
 • Algemene techniek: hout, schilderen, metaal en programmeren
 • Verzorging
 • Consumptief
 • Groen: tuinonderhoud, bloemschikken en dier
 • Logistiek

(Bij techniek wordt in het eerste jaar ook ‘aanvankelijk programmeren’ aangeboden, en bij groen het deelgebied ‘dier’. Deze vakken kunnen niet gekozen worden in de voorbereidings- en opleidingsfase.)

Naast de praktijkvakken krijgen de leerlingen in de basisfase de volgende theorievakken aangeboden.

 • Nederlands: spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven en luisteren (methode ‘Deviant’, ‘Werken aan’, ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Woordenschat Strux’)
 • Rekenen en wiskunde: praktisch rekenen en cijferend rekenen (methode ‘Deviant’ en ‘Getal en ruimte VMBO (B)K’)
 • Engels (methode ‘Deviant’)
 • Burgerschap 

Overige vakken

Bovendien krijgen de leerlingen naast de theorie- en praktijkvakken iedere week nog algemene vakken aangeboden:

 • Sociale vaardigheidstraining (methode ‘Leefstijl’)
 • Lessen seksuele vorming (methode ‘Lang leve de Liefde’)
 • Loopbaanoriëntatie: Ter voorbereiding op de stage (methode ‘Werken aan’)
 • Digitale geletterdheid (methode ‘Basicly’)
 • Bewegingsonderwijs
 • Vrijetijdsbesteding: Leerlingen maken hierbij kennis met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Het doel van dit vak is om leerlingen te stimuleren een passende sport of hobby te vinden en hun creativiteit en talenten te ontdekken.
 • Creatief, handvaardigheid en drama. Deze worden in carrousel-vorm aangeboden.