Over Pronova

Samen maken we er werk van!

Pronova is een school voor praktijkonderwijs in Winterswijk. Op Pronova wordt geleerd door te doen! Iedere leerling krijgt een passend onderwijsprogramma, verder bouwend op de talenten waarover een leerling beschikt. Pronova is maatwerk!

Naast het werken in de boeken, worden er verschillende praktijkvakken aangeboden. In het eerste jaar maakt de leerling kennis met groen, hout, metaal, programmeren, dier, wonen, schilderen, magazijn, koken en detailhandel. Na het eerste jaar wordt voor de leerling duidelijk welke praktijkvakken passen bij de leerling en vindt er een verdere verdieping van het vak plaats. Na deze verdiepingsfase kiezen de leerlingen voor een opleiding die bij ze past! Bovendien lopen ze stage bij verschillende bedrijven of instellingen om in de praktijk veel ervaring op te doen.

De leerlingen op Pronova zijn tussen de 12 en 18 jaar. Ze zijn ingedeeld in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor persoonlijk contact. Aan het einde van de schoolloopbaan op Pronova gaan leerlingen werken of stromen door naar een vervolgopleiding. Pronova werkt intensief samen met scholen, bedrijven en instellingen in de Achterhoek.

Omdat Pronova het beste uit iedere leerling haalt, is er regelmatig contact met ouders of verzorgers. Zij kennen hun kind het best. Specialisten in en om de school bieden waar nodig extra hulp.

Iedere leerling op Pronova werkt met een individueel ontwikkelingsplan. Hierin staat waaraan de leerling, in overleg met ouders en mentor, wil werken voor een bepaalde periode. Dit kan op het gebied van theorie, praktijk en sociale vaardigheden zijn. Om te bewijzen dat de doelen behaald zijn, wordt een portfolio bijgehouden. Dit is een verzamelmap met bewijzen van alle competenties die behaald zijn. Een map waar de leerling trots op kan zijn!

Pronova, samen maken we er werk van!