Bestuur achterhoek VO

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Pronova wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; Mevr. M. van Hattum (bestuursvoorzitter) en Mevr. M. Schijvenaars (bestuurder). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. 

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova praktijkonderwijs, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het bestuur
Postbus 429
7000 AK Doetinchem 

Bezoekadres
Holterweg 119
7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81 

Email: info@achterhoekvo.nl
Website: www.achterhoekvo.nl