Detail

Opleidingen

Basisopleiding detailhandel

Doel
Het doel van deze opleiding is de vak­kennis van de deelnemer over de detail­handel vergroten.

Informatie
Tot de detailhandel behoren alle winkel­bedrijven. Naast de vak­theorie leert de deel­ne­mer de volgende praktische vaar­dig­heden:

 • vakken vullen: presentatie, spiegelen
 • derving
 • Inpakken
 • sociale vaardigheden
 • veilig werken

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

KASSATRAINING

Opleiding kassatraining

Doel
Het doel van deze opleiding is het leren beheersen van de vaardigheden die een kassamedewer­ker moet hebben.

Informatie
Deze opleiding ver­sterkt de vaardigheden die de deelnemer bij een andere opleiding leert, bijvoorbeeld in de detail, de horeca of in het groen.
De deelnemer werkt naast het oefenen op de echte kassa’s, op de computer in het programma Skillslab. Hier oefent hij met alle kassa-activiteiten in een virtuele winkel.

Pronova, Winterwijk foto en copyright: Joost Grol

Algemene vaardigheden:

 • klantvriendelijke houding
 • persoonlijke verzorging
 • taalgebruik
 • Praktische vaardigheden:
 • wat staat er op de kassabon
 • uitleg PLU codes
 • verwerken van kortingen en acties
 • verwerken van geschenkbonnen
 • retouren
 • geld teruggeven
 • bijvragen
 • doortellen

Diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een examen, als de deelnemer slaagt ontvangt hij een certificaat.

ENTREE

Entree-opleiding assistent verkoop/retail

Doel
Het doel van deze opleiding is het behalen van een MBO Entree diploma. Deel­nemers kunnen met dit diploma door­stromen naar niveau 2 op het MBO, of naar de arbeidsmarkt.

Informatie
De deelnemers werken tijdens hun oplei­ding aan een examen portfolio. Dit port­folio bestaat uit de volgende onderde­len:

 • persoonlijke gegevens
 • Nederlands
 • rekenen               
 • BPV (beroeps praktijk vorming)
 • burgerschap
 • voortgang
 • kerntaken

Voor deze onderdelen maakt de deelnemer verslagen,  opdrachten of toetsen. Vaktheorie is een belangrijk onderdeel van de oplei­ding.
De praktijkonderdelen zijn:

 • een klantvriendelijke houding
 • dienstbaar en servicegericht opstellen
 • werkzaamheden veilig en volgens instructie uitvoeren
 • netjes, nauwkeurig en gestructureerd werken

Diplomering
Als het praktijkexamen, de proeve van bekwaamheid, met een voldoende beoor­deeld wordt, en het examen­portfolio goedgekeurd is, is de deelnemer geslaagd. Hij ontvangt dan een MBO Entree diploma.