Lestijden

Schooltijden

De uren per dag zijn ingedeeld volgens onderstaand rooster. 

In de BA-fase hebben de leerlingen veelal les tussen 9.00 uur en 14.00 uur. 
In de VO-fase kunnen de schooltijden tot max. 16.15 uur duren.
De OP-fase is qua lestijden hetzelfde als de VO-fase, met als uitgangspunt dat zij drie dagen op school zijn en twee dagen stage lopen.

Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen het persoonlijke rooster vinden in Magister.

Mentorgesprek op uitnodiging08.45 – 09.00 uur
Mentor-kwartier: Start schooldag voor de hele klas9.00 – 09.15 uur
1e lesuur09.15 – 10.15 uur 
Pauze10.15 – 10.30 uur 
2e lesuur10.30 – 11.30 uur
3e lesuur11.30 – 12.30 uur
Pauze12.30 – 13.00 uur 
4e lesuur13.00 – 14.00 uur
5e lesuur14.00 – 15.00 uur 
Pauze15.00 – 15.15 uur
6e lesuur15.15 – 16.15 uur