Contacten met ouders

Contacten met ouders

Contacten met ouders zijn erg belangrijk. Een leerling kan zich het beste ontwikkelen als ouders én leerkrachten op de hoogte zijn van wat er speelt bij een kind. Pronova wil daarom de lijnen tussen ouders en leerkrachten kort houden.


Meerdere malen per jaar worden bijeenkomsten tussen ouders en de mentor van hun kind georganiseerd:

· Bespreken van het Individueel Ontwikkelingsplan tijdens een huisbezoek (alleen in de basisfase)

· Informatieavond in september
· Portfoliopresentatie in januari
· Portfoliopresentatie in juni