Extra verlof aanvragen

Aanvraag extra verlof buiten de schoolvakanties

Als een ouder/verzorger voor een leerling extra verlof wil aanvragen, gelden de volgende regels:

  • Hooguit één maal per schooljaar,
  • Tot ten hoogste tien schooldagen,
  • Het extra verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Legitieme redenen voor extra verlof zijn:

  • De specifieke aard van het beroep van de ouders waardoor het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan.
  • Wegens een religieuze bijeenkomst horend bij de geloofsovertuiging die het gezin uitdraagt.
  • Bijzondere omstandigheden die eenmalig zijn.

Hieronder kan het formulier “Aanvraag extra verlof buiten de schoolvakanties” gedownload worden.

Verlofregeling